Close

नंदुरबार जिल्हयातून बाहेर जाणाऱ्या  किंवा जिल्ह्यात येणाऱ्या  विस्थापीत कामगार / पर्यटक / भाविक / विद्यार्थी व इतर व्यक्तींनी वरील  लिंक वर स्वता:ची  माहिती भरावी.

सदर माहिती भरल्यानंतर संबंधीत जिल्हा / राज्यासोबत संपर्क साधण्यात येईल आणि त्या जिल्हा / राज्याशी समन्वय करुन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
त्यामुळे आपण उपरोक्त लिंक वर आपली माहिती भरुन प्रशासनास सहकार्य करावे, हि विनंती.

अधिक माहीतीकरीता सपंर्क साधा.

ई-मेल – nbranticovid19@gmail.com

02564-210006
08275313833
09403618998

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय नंदुरबार

Dr.Rajendra Bharud
Hon'ble Collector and District Magistrate
Dr. Rajendra Bharud
  • Image gallery Nandurbar
    Vir Birsa Munda

Helpline Numbers

  • Citizen's Call center - 155300
  • Child Helpline - 1098
  • Women Helpline - 1091
  • Crime Stopper - 1090
  • Commissioner of Rescue & Relief - 1070
More...