Close

Shri. Milind Kulkarni

Tahsil Office Shahada

Email : tahsil[dot]shahada[at]gmail[dot]com
Designation : Tahsildar
Phone : 02565-224500