बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग , नंदुरबार – अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली जवान पदावर सरळसेवेची विशेष भरतीने रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात 02/03/2020 10/03/2020 पहा (3 MB)
पाणी पुरवठा व स्वछता विभाग -पाणी नमुना तपासणी साठी कंत्राटी पदांची पदभरती

पाणी पुरवठा व स्वछता विभाग -पाणी नमुना तपासणी साठी कंत्राटी पदांची पदभरती (कंत्राटी रसायनी,कंत्राटी अणुजैविक तज्ञ,कंत्राटी प्रयोगशाळा सहायक व कंत्राटी प्रयोगशाळा मदतनीस )

15/02/2020 02/03/2020 पहा (2 MB) शुद्धिपत्रक (254 KB)
अंगणवाडी पर्यवेक्षिका पद भरती साठी दि.१२-१-२०२० रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची उत्तर तालिका

अंगणवाडी पर्यवेक्षिका पद भरती साठी दि.१२-१-२०२० रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची उत्तर तालिका

13/01/2020 02/03/2020 पहा (673 KB)
अंगणवाडी पर्यवेक्षिका पद भरती साठी पात्र /अपात्र उमेदवारांची यादी

अंगणवाडी पर्यवेक्षिका पद भरती साठी पात्र /अपात्र उमेदवारांची यादी

09/01/2020 09/02/2020 पहा (3 MB) अपात्र यादी 2019 (1 MB)
जिल्हा परिषद नंदुरबार २०१९ अनुसूचित क्षेत्र (पेसा) जाहिरात

माननीय सर्वोच न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्र ८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये दि ०६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची अमलबजावणी अंतर्गत करावयाची पद भरती

27/12/2019 25/01/2020 पहा (6 MB)
कंत्राटी विधि अधिकारी या पदासाठी जाहिरात

कंत्राटी विधि अधिकारी या पदासाठी जाहिरात

22/08/2019 06/09/2019 पहा (705 KB) अर्जाचा नमुना (194 KB)
तलाठी भरती जाहिरात 28-02-2019 28/02/2019 22/03/2019 पहा (296 KB)
जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण युनिट, सिव्हील हॉस्पिटल, नंदुरबार – कंत्राटी पद भरती

जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण युनिट, सिव्हील हॉस्पिटल, नंदुरबार – कंत्राटी पद भरती

08/02/2019 18/02/2019 पहा (1 MB)
नंदुरबार जिल्हा परिषद कंत्राटी पद भरतीची पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

नंदुरबार जिल्हा परिषद कंत्राटी पद भरतीची पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

09/01/2019 07/02/2019 पहा (498 KB) 2019010935 (462 KB)
जिल्हा पाणी व स्वछता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद नंदुरबार येथील कंत्राटी पद भरतीची जाहिरात

जिल्हा पाणी व स्वछता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद नंदुरबार येथील कंत्राटी पद भरतीची जाहिरात

01/01/2019 05/01/2019 पहा (566 KB)