बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
नवापाडा ता. नंदुरबार – नमुना ‘अ’ मधील नोटीस प्रसिद्ध करणे बाबत गट क्र. 90/3/अ

प्रकाशित तारीख: 01/12/2021

नवापाडा ता. नंदुरबार – नमुना ‘अ’ मधील नोटीस प्रसिद्ध करणे बाबत गट क्र. 90/3/अ

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
महामार्ग पोलीस मदत केंद्र शहादा जमीन वाटप आदेश गट. न. २३९

प्रकाशित तारीख: 30/11/2021

महामार्ग पोलीस मदत केंद्र शहादा जमीन वाटप आदेश गट. न. २३९

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
मौजे सरी ता. अक्कलकुवा गट.न. २२६ एकलव्य शाळेसाठी वाटप आदेश.

प्रकाशित तारीख: 30/11/2021

मौजे सरी ता. अक्कलकुवा गट.न. २२६ एकलव्य शाळेसाठी वाटप आदेश.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
धडगाव नगरपंचायत निवडणुक-२०२१ बाबत जिल्हाधिकारी नंदुरबार कार्यालय यांचे आदेश

प्रकाशित तारीख: 30/11/2021

धडगाव नगरपंचायत निवडणुक-२०२१ बाबत जिल्हाधिकारी नंदुरबार कार्यालय यांचे आदेश

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
अंतिम मतदार यादी धडगाव नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२१

प्रकाशित तारीख: 29/11/2021

अंतिम मतदार यादी धडगाव नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२१

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
प्रारूप मतदार यादी -धडगाव -वड्फळ्या -रोषमाळ बु. सार्वत्रिक निवडणूक २०२१ सूचना

प्रकाशित तारीख: 23/11/2021

प्रारूप मतदार यादी -धडगाव -वड्फळ्या -रोषमाळ बु. सार्वत्रिक निवडणूक २०२१ सूचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
धडगाव – वड्फळ्या – रोषमाळ बु.नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२१(सुधारित ना.मा.प्र. आरक्षण व त्यावरील रहिवाशी हरकती व सूचना मागविणे करिताची नोटीस )

प्रकाशित तारीख: 12/11/2021

धडगाव – वड्फळ्या – रोषमाळ बु.नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२१ (सुधारित ना.मा.प्र. आरक्षण व त्यावरील रहिवाशी हरकती व सूचना मागविणे करिताची…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
धडगाव -वाद्फळ्या -रोषमाळ बु. सार्वत्रिक निवडणूक २०२१

प्रकाशित तारीख: 10/11/2021

धडगाव-वाद्फळ्या-रोषमाळ बु. सार्वत्रिक निवडणूक २०२१

तपशील पहा