बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
पाणी पुरवठा व स्वछता विभाग -पाणी नमुना तपासणी साठी कंत्राटी पदांची पदभरती

पाणी पुरवठा व स्वछता विभाग -पाणी नमुना तपासणी साठी कंत्राटी पदांची पदभरती (कंत्राटी रसायनी,कंत्राटी अणुजैविक तज्ञ,कंत्राटी प्रयोगशाळा सहायक व कंत्राटी प्रयोगशाळा मदतनीस )

15/02/2020 29/02/2020 पहा (2 MB)
अंगणवाडी पर्यवेक्षिका पद भरती साठी दि.१२-१-२०२० रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची उत्तर तालिका

अंगणवाडी पर्यवेक्षिका पद भरती साठी दि.१२-१-२०२० रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची उत्तर तालिका

13/01/2020 02/03/2020 पहा (673 KB)
संग्रहित