बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्ह्यात द्रवनत्र रेतमात्रा वाहतूक करून पुरवठा करणासाठी ची निविदा

जिल्ह्यात द्रवनत्र रेतमात्रा वाहतूक करून पुरवठा करणासाठी ची निविदा

19/06/2020 18/07/2020 पहा (910 KB)
संग्रहित