बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सरदार सरोवर प्रकल्प विभाग येथे 6 महिन्या करीता भाडे तत्वावर वाहन घेण्याबाबत दरपत्रक साठी जाहीर निविदा

सरदार सरोवर प्रकल्प विभाग येथे 6 महिन्या करीता भाडे तत्वावर वाहन घेण्याबाबत दरपत्रक साठी जाहीर निविदा

05/09/2022 15/09/2022 पहा (1 MB) Nandurbar जाहीर प्रकटन नोटीस 05.09.2022 (1 MB)
सरदार सरोवर विभाग -ई निविदा बाबत माहिती

सरदार सरोवर विभाग -ई निविदा बाबत माहिती

16/12/2021 31/12/2022 पहा (3 MB)
संग्रहित