बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
डी.एम फेलोशिप, नंदुरबार उमेदवारांची अंतिम यादी 10/09/2020 30/11/2020 पहा (1 MB)
नंदुरबार जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

नंदुरबार जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

29/07/2020 29/07/2021 पहा (5 MB)
वक़्फ़ मालमत्ताची माहिती

महसूल व वन विभागाच्या दिनांक १३-०४-२०१६ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून वक़्फ़ मालमत्ताची माहिती

28/09/2018 31/12/2020 पहा (255 KB)
संग्रहित