बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महासंस्कृती महोत्सवाची अधिसूचना-२०२४

महासंस्कृती महोत्सवाची अधिसूचना-२०२४

16/02/2024 11/03/2024 पहा (3 MB)
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिमय 2013 चे कलम 19 ची घोषणापत्र

१)भूसंपादन एस.आर.क्र ११/२०२० प्रकाशा बुराई उपसासिंचना योजनेअंतर्गत साठवण तलावाकरिता मौजे- निंभेल,ता.जि.नंदुरबार

14/02/2024 12/04/2024 पहा (1 MB)
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिमय 2013 चे कलम 19 च्या प्रसिद्धीस सहा महिन्यांची मुदतवाढ अधिसूचना

१.भूसंपादन प्रस्ताव एस.आर.क्र.४/२०२० प्रकाशा बुराई उपसासिंचना योजनेअंतर्गत मौजे-आसाणे,ता.नंदुरबार साठवण तलावाकरिता मौजे- रनाळे,ता.जि.नंदुरबार

14/02/2024 25/02/2024 पहा (649 KB)
शासकीय जमीन प्रदान आदेश – इतर

शासकीय जमीन प्रदान आदेश – इतर

06/02/2024 30/04/2024 पहा (669 KB) Talavipada_ 115_ order (2 MB) आदिवासी सांस्कृतिक भवन (1 MB) आमलाड ता.तळोदा येथे शासकीय धान्य गोदामासाठी जागा मंजूरी बाबत._0001 (1 MB) एकलव्य रेसिडेन्सीयल स्कुल करीता मौजे मोहिदे त.श.ता.शहादा येथील जागा मंजूरी बाबत_0001 (1 MB) एकलव्य रेसिडेन्सीयल स्कुल करीता मौजे सरी ता.नवापूर येथे जागा मंजूरी बाबत_0001 (2 MB) एकलव्य रेसिडेन्सीयल स्कुल खरवड ता.तळोदा करीता जागा मंजुरी बाबत.._0001 (2 MB) कुसूमवेरी आदेश (1) (307 KB) टेंभला आदेश (1) (316 KB) तिनमौली ता.नवापूर मुख्यमंत्री सौर कृषी (293 KB) नांदे आदेश (1) (673 KB) प्राचार्य, ॲग्लो उर्दु हायस्कुल नंदुरबार यांचे किडांगण भाडेपट्टयाचे नुतनीकरण बाबत_0001 (2 MB) महामार्ग पोलीस मदत केंद्र मोहिदे त.श. येथे जागा मंजूरी बाबत_0001 (2 MB) मौजे अंबापुर ता.शहादा येथे विद्युत उपकेद्राकरीता जागा मंजूरी बाबत_0001 (1 MB) मौजे कळंबु ता.शहादा येथे विद्युत उपकेंद्रासाठी जागा मंजूरी बाबत_0001 (1 MB) मौजे काथर्दे खु. ता.शहादा येथील क्रिडांगण भाडेपट्टा मुदतवाढ आदेश_0001 (1 MB) मौजे तोरणमाळ ता.अक्राणी येथे विद्युत उपकेंद्रासाठी जागा मंजूरी बाबत_0001 (2 MB) मौजे मोहिदे त.श ता.शहादा येथे ग्रामिण रुग्णालय व निवासस्थानाकरीता जागा मंजूरी बाबत_0001 (1 MB) मौजे शेही ता.नवापूर विद्युत उपकेंद्रासाठी जागा मंजूरी बाबत_0001 (1 MB) राज्य उत्पादन शुल्क विभागास मौजे होळ त.हवेली येथे जागा मंजुरी बाबत_0001 (1 MB) वनस्टॉप क्रायसेस सेंटर नंदुरबार साठी जागा मंजूरी बाबत_0001 (2 MB) सुरवाणी आदेश (1) (306 KB)
शासकीय जमीन प्रदान आदेश – एमएसईबी

शासकीय जमीन प्रदान आदेश – एमएसईबी

06/02/2024 30/04/2024 पहा (292 KB) Govt land order _ Solar_ Nimbhel (291 KB) Govt land order _ Solar_ Tarapur_ 24 (294 KB) Govt land order _ Solar_ Umarkuva (291 KB) Govt land order _ Solar_ VADKHUT (2 MB) Govt land order _ Solar_ WAGHALE (304 KB) Govt land Order _Solar _ KALAMBU 478 (2 MB) Govt land Order _Solar _ Saturkhe (6 MB) Govt land Order _Solar _DHONG 4 (2 MB) Govt land Order _Solar_ KOPARLI_ FINAL ORDER (2 MB) Govt land Order _Solar_ SHINDGAVHAN 43,44 (2 MB) Govt land Order_ Solar _ DHAMALOD (3 MB) Govt Land Order_ Solar _ NYAHALI (2 MB) Govt Land Order_ Solar _ VAINDANE (2 MB) Govt land Order_ Solar Ambapur Tal Nandurbar (317 KB) Govt Land Order_ Solar_ Bhade 75 (2 MB) Govt land Order_ Solar_ Gangapur (316 KB) Govt land Order_ Solar_ Indrihatti (316 KB) Govt Land Order_ Solar_ JAMADA (2 MB) Govt Land Order_ Solar_ KALAMBU 96 & 304 (3 MB) Govt land Order_ Solar_ Maulipada (315 KB) MSKVY उमर्दे बु. आदेश (1) (316 KB) MSKVY वाघशेपा आदेश (1) (315 KB)
शासकीय जमीन प्रदान आदेश – बीएसएनएल

शासकीय जमीन प्रदान आदेश – बीएसएनएल

06/02/2024 30/04/2024 पहा (2 MB) BSNL Bedakund Tal Shahada (2 MB) BSNL Bhudhawal tal Taloda (2 MB) BSNL Chapari Tal Akrani (2 MB) BSNL Dhanaje Bu. Tal Akrani (2 MB) BSNL Eatwai Tal Akkalkuwa (1 MB) BSNL Kaltolmi Tal Nandurbar (2 MB) BSNL Kankalamal Tal Akkalkuwa (2 MB) BSNL Kondhawal Tal Shahada (2 MB) BSNL Kranjwel Vatavi Tal Nawapur (2 MB) BSNL Mal Tal Akkalkuwa (1 MB) BSNL Padali Tal Akrani (2 MB) BSNL Pecharideo Tal Akkalkuwa (2 MB) BSNL Sakaliumar Tal Akkalkuwa (2 MB) BSNL Somane tal Akrani (2 MB) BSNL Tembhala tal Akrani (2 MB) BSNL Umaj Tal Nandurbar (2 MB) BSNL Wadibar tal akkalkuwa (2 MB) BSNL ओढी ता.अक्कलकुवा_0001 (1 MB) BSNL करंजी बु. ता.नवापूर_0001 (1 MB) bsnl गताडी ता.नवापूर_0001 (1 MB) BSNL चाकळे ता.नंदुरबार_0001_0001 (1 MB) BSNL चिखली ता.अक्कलकुवा_0001 (1 MB) BSNL चिचखेडी ता.अक्राणी_0001 (1 MB) BSNL चितार (रे.) ता.अक्राणी_0001 (1 MB) BSNL पळाशी ता.नंदुरबार_0001 (1 MB) BSNL पाडामुंड ता.अक्राणी_0001 (1 MB) BSNL पिंप्रापाणी ता.अक्कलकुवा_0001 (1 MB) BSNL बारी ता.नवापूर_0001 (1 MB) BSNL माळ खु. ता. तळोदा_0001 (1 MB) BSNL मासलीपाडा ता.नवापूर_0001 (1 MB) BSNL मोख बु. ता.अक्राणी_0001 (1 MB) BSNL मोदलपाडा ता.तळोदा_0001 (1 MB) BSNL वेरी ता. अक्कलकुवा_0001 (1 MB) BSNL सरी ता.नवापूर_0001 (1 MB) BSNL सातुर्खे ता.नंदुरबार_0001 (1 MB) BSNL सोन बु. ता.अक्राणी_0001 (2 MB) BSNLतिनसमाळ ता.अक्राणी_0001 (1 MB) BSNLबर्डीपाडा ता.नवापूर_0001 (1 MB)
सन २०२४ मध्ये सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांची अधिसूचना

सन २०२४ मध्ये सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांची अधिसूचना

12/12/2023 31/12/2024 पहा (284 KB)
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिमय,2013 अंतर्गत कलम 11 ची अधिसूचना

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिमय,2013 अंतर्गत कलम 11 ची अधिसूचना
१) भूसंपादन एस.आर.क्र ११/२०२० मौजे-निंभेल,ता.जि.नंदुरबार दि.१३/०३/२०२३
२) भूसंपादन एस.आर.क्र ०८/२०२० मौजे-नाशिंदे व हाटमोहिदा,ता.जि.नंदुरबार दि.१३/०३/२०२३
३) भूसंपादन एस.आर.क्र ०५/२०२१ मौजे-श्रावणी व सागाळी,ता.नवापुर,जि.नंदुरबार दि.१३/०३/२०२३

06/04/2023 06/04/2024 पहा (2 MB) 02 (2 MB) 03 (2 MB)
संग्रहित