बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आयसीटीसी ग्रामीण रुग्णालय अक्कलकुवा जि.नंदुरबार अंतर्गत रिक्त असलेल्या प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाची जाहिरात

आयसीटीसी ग्रामीण रुग्णालय अक्कलकुवा जि.नंदुरबार अंतर्गत रिक्त असलेल्या प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाची जाहिरात

06/06/2023 21/06/2023 पहा (1 MB)
नंदुरबार-जिल्ह्यातील शासकीय जागेवरील नव्याने प्रस्तावित खाणपट्याची ई -निविदा (टेंडर)/ई -लिलाव अधिसूचना-गौण खनिज विभाग

नंदुरबार-जिल्ह्यातील शासकीय जागेवरील नव्याने प्रस्तावित खाणपट्याची ई -निविदा (टेंडर)/ई -लिलाव अधिसूचना-गौण खनिज विभाग

31/05/2023 09/06/2023 पहा (5 MB) ई-निविदा (282 KB)
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिमय 2013 चे कलम 19 ची घोषणापत्र.

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिमय 2013 चे कलम 19 ची घोषणापत्र.
१.भूसंपादन प्रस्ताव एस.आर.क्र.१४/२०१७ शिवण मध्यम प्रकल्प मौजे-ढेकवद,ता.जि.नंदुरबार.
२.भूसंपादन प्रस्ताव एस.आर.क्र.०६/२०२१ कोरडी मध्यम प्रकल्प मौजे-पळसुन,खडकी,पळशी,खातगाव,कडवान बु.कडवान खु.,चोरविहीर व वडसत्रा ता.नवापूर.जि.नंदुरबार.

21/04/2023 30/09/2023 पहा (1,014 KB) भूमिसंपादन 2 (2 MB)
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिमय,2013 अंतर्गत कलम 11 ची अधिसूचना

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिमय,2013 अंतर्गत कलम 11 ची अधिसूचना
१) भूसंपादन एस.आर.क्र ११/२०२० मौजे-निंभेल,ता.जि.नंदुरबार दि.१३/०३/२०२३
२) भूसंपादन एस.आर.क्र ०८/२०२० मौजे-नाशिंदे व हाटमोहिदा,ता.जि.नंदुरबार दि.१३/०३/२०२३
३) भूसंपादन एस.आर.क्र ०५/२०२१ मौजे-श्रावणी व सागाळी,ता.नवापुर,जि.नंदुरबार दि.१३/०३/२०२३

06/04/2023 06/04/2024 पहा (2 MB) 02 (2 MB) 03 (2 MB)
नंदूरबार जिल्हा आस्थापना सर्व संवर्ग अंतीम जेष्टता यादी दि. 1.1.2023

नंदूरबार जिल्हा आस्थापना सर्व संवर्ग अंतीम जेष्टता यादी दि. 1.1.2023

24/03/2023 24/06/2023 पहा (9 MB)
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिमय 2013 चे कलम 19 क्र.11/2019 मौजे बालअमराई व काळंबा ता.जि.नंदुरबार

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिमय 2013 चे कलम 19 क्र.11/2019 मौजे बालअमराई व काळंबा ता.जि.नंदुरबार

22/11/2022 10/11/2023 पहा (477 KB)
संग्रहित