बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तलाठी भरती – २०१९, नियुक्त तलाठी यांचे नेमणुकीचे आदेश – १६/०९/२०२०

तलाठी भरती – २०१९, नियुक्त तलाठी यांचे नेमणुकीचे आदेश – १६/०९/२०२०

16/09/2020 30/09/2020 पहा (2 MB)
डी.एम फेलोशिप, नंदुरबार उमेदवारांची अंतिम यादी 10/09/2020 30/11/2020 पहा (1 MB)
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिमय 2013 चे कलम 19 चे घोषणापत्र.

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिमय 2013 चे कलम 19 चे घोषणापत्र.

26/08/2020 25/09/2020 पहा (1 MB)
नंदुरबार जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

नंदुरबार जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

29/07/2020 29/07/2021 पहा (5 MB)
पीक कर्जासाठी अर्ज 2020-21 जिल्हा नंदुरबार

येथे क्लिक करा – पीक कर्जासाठी अर्ज 2020-21 जिल्हा नंदुरबार

11/06/2020 31/10/2020 पहा (345 KB)
वक़्फ़ मालमत्ताची माहिती

महसूल व वन विभागाच्या दिनांक १३-०४-२०१६ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून वक़्फ़ मालमत्ताची माहिती

28/09/2018 31/12/2020 पहा (255 KB)
संग्रहित