घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नंदुरबार जिल्ह्यातील चारा छावणी सुरू करण्या बाबत

नंदुरबार जिल्ह्यातील चारा छावणी सुरू करण्या बाबत

21/05/2019 28/05/2019 डाउनलोड (1 MB)
जिल्हा परिषद निवडणुक विभाग व पंचायत समिती निर्वाचक गण अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचना

जिल्हा परिषद निवडणुक विभाग व पंचायत समिती निर्वाचक गण अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचना

17/05/2019 17/06/2019 डाउनलोड (4 MB) 2019052216 (125 KB)
नियतकालीक बदली सन 2019 बदली पात्र अधिकारी कर्मचारी यांची माहिती

नियतकालीक बदली सन 2019 बदली पात्र अधिकारी कर्मचारी यांची माहिती

16/05/2019 16/06/2019 डाउनलोड (73 KB) 2019051642 (44 KB) 2019051657 (74 KB) 2019051656 (45 KB)
भूसंपादन प्रस्ताव क्र. ०८/२०१७ चे घोषणा पत्र परिशिष्ट १

भूसंपादन प्रस्ताव क्र. ०८/२०१७ चे घोषणा पत्र परिशिष्ट १

14/05/2019 14/06/2019 डाउनलोड (489 KB)
भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम १९ चे घोषणापत्र परिशिष्ट १

भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम १९ चे घोषणापत्र परिशिष्ट १

10/05/2019 10/06/2019 डाउनलोड (865 KB)
भूसंपादन प्रस्ताव क्र १२/२०१७ चे घोषणा पत्र परिशिष्ट १

भूसंपादन प्रस्ताव क्र १२/२०१७ चे घोषणा पत्र परिशिष्ट १

09/05/2019 09/06/2019 डाउनलोड (779 KB)
कलम १९ ची घोषणापत्र पारिशिष्ट १

कलम १९ ची घोषणापत्र पारिशिष्ट १

03/05/2019 03/06/2019 डाउनलोड (675 KB)
जिल्हातील दुष्काळसदुष्य परिस्थिती घोषित करून १९५ गावांना सवलती देण्याबाबत 02/03/2019 31/08/2019 डाउनलोड (27 KB)
नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करुन खालील सवलती लागू करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे 22/11/2018 30/11/2019 डाउनलोड (133 KB)
वक़्फ़ मालमत्ताची माहिती

महसूल व वन विभागाच्या दिनांक १३-०४-२०१६ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून वक़्फ़ मालमत्ताची माहिती

28/09/2018 31/12/2020 डाउनलोड (255 KB)
संग्रहित