बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
गौणखनिज विभाग – मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार आणि भूविज्ञानिकीय तांत्रिक सल्लागार यांची नेमणुकीची जाहिरात

गौणखनिज विभाग – मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार आणि भूविज्ञानिकीय तांत्रिक सल्लागार यांची नेमणुकीची जाहिरात

07/02/2020 06/04/2020 पहा (461 KB)
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 11 चे घोषणापत्र

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 11 चे घोषणापत्र

29/01/2020 28/02/2020 पहा (2 MB)
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना : अधिनियम 2013 चे कलम 11 ची घोषणापत्र परिशिष्ट 1 प्रसिद्धी

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना : अधिनियम 2013 चे कलम 11 ची घोषणापत्र परिशिष्ट 1 प्रसिद्धी

18/01/2020 18/02/2020 पहा (1 MB)
अंगणवाडी पर्यवेक्षिका पद भरती साठी दि.१२-१-२०२० रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची उत्तर तालिका

अंगणवाडी पर्यवेक्षिका पद भरती साठी दि.१२-१-२०२० रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची उत्तर तालिका

13/01/2020 02/03/2020 पहा (673 KB)
वक़्फ़ मालमत्ताची माहिती

महसूल व वन विभागाच्या दिनांक १३-०४-२०१६ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून वक़्फ़ मालमत्ताची माहिती

28/09/2018 31/12/2020 पहा (255 KB)
संग्रहित