बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
गावठाण आदेश

गावठाण आदेश

27/07/2021 28/09/2021 पहा (36 KB) Ashte Ta. Nandurbar (42 KB) BhalerTa Nandurbar (137 KB) Bhardu Ta. Navapur (43 KB) bilbara Ta. Navapur (26 KB) Bilmanjare Ta. Nandurbar (44 KB) borad Ta. Taloda (25 KB) Dhamdod Ta. Nandurbar (2 MB) esainagar Ta. Nandurbar (29 KB) Gadad Ta. Navapur (21 KB) LonKheda 2 Ta.Shahada (18 KB) hol t haveli Ta. Nandurbar (40 KB) Jayngar Ta. Shahada (15 KB) Lonkheda Ta. Shahada (17 KB) Mohide t sh Ta. Shahada (17 KB) Nandrkhe Ta Nandurbar (60 KB) Nandrkhe Ta Nandurbar 2 (122 KB) Nandurbar Ta Nandurbar (2) (192 KB) Nandurbar Ta Nandurbar (3) (78 KB) Nandurbar Ta Nandurbar (231 KB) Shravni Ta Navapur (126 KB)
आस्थापना विभाग – नियतकालिक बदली 2021 पात्र अधिकारी व कर्मचारी यांची यादी

आस्थापना विभाग – नियतकालिक बदली 2021 पात्र अधिकारी व कर्मचारी यांची यादी

26/07/2021 27/08/2021 पहा (3 MB)
भूसंपादन शाखा – मौजे देवळीपाडा ता.नवापूर जि.नंदुरबार येथील ल.पा.यो.देवळीपाडा ता.नवापूर या योजनेच्या मुख्य कालव्यासाठी भूसंपादन प्रस्ताव क्र. 04/2021 चे घोषणापत्र परिशिष्ट 1

भूसंपादन शाखा – मौजे देवळीपाडा ता.नवापूर जि.नंदुरबार येथील ल.पा.यो.देवळीपाडा ता.नवापूर या योजनेच्या मुख्य कालव्यासाठी भूसंपादन प्रस्ताव क्र. 04/2021 चे घोषणापत्र परिशिष्ट 1

26/07/2021 26/09/2021 पहा (486 KB)
भूसंपादन शाखा – मौजे भरडू, ता.नवापूर जि.नंदुरबार येथील नागन मध्यम प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याची वितरिका क्र.1 साठी प्रस्ताव क्र. 03/2021 चे घोषणापत्र परिशिष्ट 1

भूसंपादन शाखा – मौजे भरडू, ता.नवापूर जि.नंदुरबार येथील नागन मध्यम प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याची वितरिका क्र.1 साठी प्रस्ताव क्र. 03/2021 चे घोषणापत्र परिशिष्ट 1

26/07/2021 26/09/2021 पहा (521 KB)
नंदुरबार – रोहयो अंतर्गत तक्रार निवारण प्राधिकारी नियुक्तीची जाहिरात.

नंदुरबार -रोहयो अंतर्गत तक्रार निवारण प्राधिकारी नियुक्तीची जाहिरात.

22/07/2021 30/07/2021 पहा (1 MB) Ombudsperson_guidelines (1) (6 MB) ombudsman_apoint_01052017_new (4) (8 MB) EGS 04 (2 MB)
भूसंपादन प्रस्ताव क्र.एस.आर.क्र.08/2006 वितरीका क्र.6 चे घोषणापत्र मौजे पाडळदे बु.व कलसाडी

भूसंपादन प्रस्ताव क्र.एस.आर.क्र.08/2006 वितरीका क्र.6 चे घोषणापत्र मौजे पाडळदे बु.व कलसाडी

20/07/2021 19/09/2021 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रस्ताव क्र.एस.आर.क्र.04/2008 वितरीका क्र.3 चे घोषणापत्र मौजे पाडळदे बु.व अलखेड

भूसंपादन प्रस्ताव क्र.एस.आर.क्र.04/2008 वितरीका क्र.3 चे घोषणापत्र मौजे पाडळदे बु.व अलखेड

20/07/2021 19/09/2021 पहा (362 KB)
भूसंपादन प्रस्ताव क्र.एस.आर.क्र.09/2006 वितरीका क्र.4 चे घोषणापत्र मौजे पाडळदे बु.व अलखेड

भूसंपादन प्रस्ताव क्र.एस.आर.क्र.09/2006 वितरीका क्र.4 चे घोषणापत्र मौजे पाडळदे बु.व अलखेड

20/07/2021 19/09/2021 पहा (345 KB)
नंदुरबार गौणखनिज विभाग – शासकीय जागेवरील प्रस्तावित खाणपट्या चे जाहीर फेरलिलाव क्र.०१ ची शुद्धीपत्रक

शासकीय जागेवरील प्रस्तावित खाणपट्या चे जाहीर फेरलिलाव क्र.०१ ची शुद्धीपत्रक

09/07/2021 08/08/2021 पहा (14 KB)
जिल्हा नंदुरबार -जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मधील रिक्त झालेल्या जागांची पोटनिवडणूक कार्यक्रम -२०२१

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मधील रिक्त झालेल्या जागांची पोटनिवडणूक कार्यक्रम -२०२१

29/06/2021 30/07/2021 पहा (978 KB) पं. स. अक्कलकुवा अधिसूचना प्रसिद्धी (860 KB) ZP अधिसूचना (1 MB) नंदुरबार (863 KB)
संग्रहित