बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदरशक्तेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ चे घोषणापत्र

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदरशक्तेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ चे घोषणापत्र

26/08/2022 20/09/2022 पहा (448 KB)
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदरशक्तेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ चे घोषणापत्र

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदरशक्तेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ चे घोषणापत्र

26/08/2022 20/09/2022 पहा (516 KB)
सरदार सरोवर विभाग -ई निविदा बाबत माहिती

सरदार सरोवर विभाग -ई निविदा बाबत माहिती

16/12/2021 31/12/2022 पहा (3 MB)
संग्रहित