बंद

हेल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत बी.ए.एम.एस. अर्हताधारक उमेदवारांना कम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर या पदावर कंत्राटी पद्धतीने प्रशिक्षणाकरिता निवडीबाबत जाहिरात

हेल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत बी.ए.एम.एस. अर्हताधारक उमेदवारांना कम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर या पदावर कंत्राटी पद्धतीने प्रशिक्षणाकरिता निवडीबाबत जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
हेल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत बी.ए.एम.एस. अर्हताधारक उमेदवारांना कम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर या पदावर कंत्राटी पद्धतीने प्रशिक्षणाकरिता निवडीबाबत जाहिरात 09/07/2018 24/07/2018 पहा (4 MB)