बंद

रो.ह.यो. अंतर्गत बाह्यस्थ कंत्राटी पद्धतीने कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी बाह्यस्थ संस्थेची निवड करण्याची सूचना

रो.ह.यो. अंतर्गत बाह्यस्थ कंत्राटी पद्धतीने कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी बाह्यस्थ संस्थेची निवड करण्याची सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रो.ह.यो. अंतर्गत बाह्यस्थ कंत्राटी पद्धतीने कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी बाह्यस्थ संस्थेची निवड करण्याची सूचना

रो.ह.यो. अंतर्गत बाह्यस्थ कंत्राटी पद्धतीने कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी बाह्यस्थ संस्थेची निवड करण्याची सूचना

24/02/2020 04/03/2020 पहा (2 MB)