बंद

जिल्हा पशुसंवर्धन विभाग नंदुरबार -जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र ,नंदुरबार

जिल्हा पशुसंवर्धन विभाग नंदुरबार -जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र ,नंदुरबार
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा पशुसंवर्धन विभाग नंदुरबार -जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र ,नंदुरबार

नंदुरबार येथील सण १ जुलै २०२० ते ३० जून २०२१ वर्षा करीत जिल्ह्यातील पशुवैध्यकिय दवाखान्यांना द्रवनत्र पुरवठा करण्यासाठी माहिती.

21/05/2020 30/05/2020 पहा (1 MB)