बंद

महसूल विभाग -दि. ०१ -०१-२०२० रोजीची जेष्टता सूची

महसूल विभाग -दि. ०१ -०१-२०२० रोजीची जेष्टता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महसूल विभाग -दि. ०१ -०१-२०२० रोजीची जेष्टता सूची

अव्वल कारकून, व मंडळ अधिकारी ,लिपिक ,वाहनचालक ,शिपाई ,वॉचमन व स्वच्छक या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी .

13/03/2020 12/04/2020 पहा (5 MB)