बंद

बांधकाम योग्य वाळूची वाळूडेपो पर्यंत वाहतूक,डेपो निर्मिती,व्यवस्थापन यासाठी ई-निविदा-द्वितीय मुदतवाढ

बांधकाम योग्य वाळूची वाळूडेपो पर्यंत वाहतूक,डेपो निर्मिती,व्यवस्थापन यासाठी ई-निविदा-द्वितीय मुदतवाढ
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
बांधकाम योग्य वाळूची वाळूडेपो पर्यंत वाहतूक,डेपो निर्मिती,व्यवस्थापन यासाठी ई-निविदा-द्वितीय मुदतवाढ

बांधकाम योग्य वाळूची वाळूडेपो पर्यंत वाहतूक,डेपो निर्मिती,व्यवस्थापन यासाठी ई-निविदा-द्वितीय मुदतवाढ

16/05/2023 22/05/2023 पहा (680 KB)