बंद

नमुना 10 – मयत / कायमस्वरूपी स्थलांतरित / दुबार नांवे वगळणी साठी प्राप्त नमुना 7 मधील प्राप्त अर्जांची यादी ता. अक्कलकुवा

नमुना 10 – मयत / कायमस्वरूपी स्थलांतरित / दुबार नांवे वगळणी साठी प्राप्त नमुना 7 मधील प्राप्त अर्जांची यादी ता. अक्कलकुवा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नमुना 10 – मयत / कायमस्वरूपी स्थलांतरित / दुबार नांवे वगळणी साठी प्राप्त नमुना 7 मधील प्राप्त अर्जांची यादी ता. अक्कलकुवा

नमुना 10 – मयत / कायमस्वरूपी स्थलांतरित / दुबार नांवे वगळणी साठी प्राप्त नमुना 7 मधील प्राप्त अर्जांची यादी ता. अक्कलकुवा

24/12/2019 31/01/2020 पहा (2 MB)