बंद

दुष्काळबाबत अधिसूचना परिशिष्ट् – ‘’अ” Trigger-2 लागू झालेल्या तालुक्यांचे विवरणपत्र.

दुष्काळबाबत अधिसूचना परिशिष्ट् – ‘’अ” Trigger-2 लागू झालेल्या तालुक्यांचे विवरणपत्र.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
दुष्काळबाबत अधिसूचना परिशिष्ट् – ‘’अ” Trigger-2 लागू झालेल्या तालुक्यांचे विवरणपत्र.

दुष्काळबाबत अधिसूचना परिशिष्ट् – ‘’अ” Trigger-2 लागू झालेल्या तालुक्यांचे विवरणपत्र.

01/11/2018 01/01/2019 पहा (119 KB)