बंद

जिल्हा परिषद नंदुरबार २०१९ अनुसूचित क्षेत्र (पेसा) जाहिरात

जिल्हा परिषद नंदुरबार २०१९ अनुसूचित क्षेत्र (पेसा) जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा परिषद नंदुरबार २०१९ अनुसूचित क्षेत्र (पेसा) जाहिरात

माननीय सर्वोच न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्र ८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये दि ०६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची अमलबजावणी अंतर्गत करावयाची पद भरती

27/12/2019 25/01/2020 पहा (6 MB)