सांख्यिकीय अहवाल

सांख्यिकीय अहवाल
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2018 19/12/2018 डाउनलोड(5 MB)
जिल्हा सांख्यिकीय अहवाल 09/03/2018 डाउनलोड(3 MB)