बंद

नंदुरबार

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

नंदुरबार
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही डॉ.राजेंद्र भारुड जिल्हाधिकारी collector[dot]nandurbar[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 02564-210001 नंदुरबार
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.महेश पाटील अप्पर जिल्हाधिकारी महसूल addcoll[dot]nandurbar[at]gmail[dot]com 02564-210003 नंदुरबार
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.महेश पाटील (प्रभारी) अप्पर जिल्हाधिकारी सरदार सरोवर sspnandurbar[at]gmail[dot]com 02564-210001 नंदुरबार
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.सुधीर खांदे निवासी उपजिल्हाधिकारी rdc[dot]home91[at]gmail[dot]com 02564-210005 नंदुरबार
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.महेश शेलार जिल्हा पुरवठा अधिकारी dso[dot]nandurbar[at]gmail[dot]com 02564-210009 नंदुरबार
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.सुधीर खांदे उपजिल्हाधिकारी निवडणूक electionnandurbar[at]gmail[dot]com 02564-210008 नंदुरबार
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.शाहूराज मोरे उपजिल्हाधिकारी रो.ह.यो. dycollnandurbaregs[at]gmail[dot]com 02564-210029 नंदुरबार
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.धर्मेंद्र जैन जिल्हा सुचना विज्ञान अधिकारी dio-nnr[at]nic[dot]in 02564-210012 नंदुरबार
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. योगेश चौधरी जिल्हा नियोजन अधिकारी dponandurbar[at]gmail[dot]com 02564-210013 नंदुरबार