हेल्पलाईन

 

विभाग दूरध्वनी क्रमांक
पोलीस विभाग 02564 222200
रुग्णवाहिका 108
अग्निशामक दल 02564 222201
कंट्रोल रूम 02564 201100
बस स्थानक 02564 222255
रेल्वे स्थानक 02564 221722
आपत्ती व्यवस्थापन 02564 210006