बंद

प्रशासकीय इतिहास

नंदुरबार हे महाराष्ट्र राज्याच्या उत्तर प्रदेशातील (खानदेश प्रदेश) एक प्रशासकीय जिल्हा आहे. 1 जुलै 1 99 8 रोजी धुळे जिल्ह्याचे विभाजन झाले ज्याला आता धुळे आणि नंदुरबार असे म्हटले जाते. जिल्हा मुख्यालय नंदुरबार शहरात स्थित आहे. जिल्ह्यात 5034 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफळाचे क्षेत्र आहे आणि त्याची लोकसंख्या 1,311,70 9 आहे, ज्यामधील 15.45% शहरी आहे (2001 प्रमाणे). नंदुरबार जिल्हा धुळे जिल्ह्याने दक्षिण व दक्षिण-पूर्वेस पश्चिमेस आहे आणि उत्तरेकडे गुजरातचा राज्य आहे, उत्तर आणि उत्तर-पूर्वेला मध्य प्रदेश राज्य आहे. जिल्ह्याच्या उत्तर सीमारेषाची व्याख्या महान नर्मदा नदीने केली आहे.