बंद

पर्यटन

  • तोरणामाळ जवळील हिल स्टेशन आहे.
  • सारंगखेडा उत्सव आणि मोठ्या घोडा मार्केटसाठी प्रसिद्ध आहे.
  • शहादा जवळ कोचरमाता मंदिर
  • नंदुरबारमधील बालाजी मंदिर,
  • दंडापेश्वर पार्क
  • हुतात्मा गार्डन