दस्तऐवज

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
28/02/2019 डाउनलोड(5 MB)
महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2018 19/12/2018 डाउनलोड(5 MB)
जिल्हा वार्षिक अहवाल 09/03/2018 डाउनलोड(1 MB)
जिल्हा सांख्यिकीय अहवाल 09/03/2018 डाउनलोड(3 MB)
जनगणना २०११ 09/03/2018 डाउनलोड(3 MB)
जिल्हा प्रोफाइल 12/03/2018 डाउनलोड(300 KB)