बंद

तहसील

प्रशासकीयदृष्ट्या, जिल्हा सहा तालुक्यांमध्ये विभागले आहे, ते तीन उपविभागात गटात समाविष्ट केले जातात:

  • नंदुरबार
  • शहादा
  • तळोदा
  • अक्कलकुवा
  • अक्रानी
  • नवापुर