बंद

जनसांखीकी

2011 च्या जनगणनेनुसार स्थानिक लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार

तपशील संख्या
एकूण क्षेत्रफळ 5955 Sq Km
एकूण तालुका 06
एकूण लोकसंख्या 16,48,295
एकूण नगरपालिका 04
सेन्सस 64.38
एकुण महसूल विभाग 01
एकूण ग्रामपंचायत 585
एकूण गाव  943