बंद

उपविभाग

जिल्हा प्रशासकीय सुविधेसाठी 3 उपविभागामध्ये विभागलेला आहे. उप विभागीय अधिकारी एसडीओ / एसडीएम चे एक उपविभागीय प्रमुख आहेत. आयएएस किंवा कॅपिटरच्या सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांचे पदांवर. ते त्यांच्या विभागात कार्यरत असलेला उप विभागीय न्यायदंडाधिकारी असतो. उपविभागीय कार्यालये ही विभागातील संख्येच्या बाबत जिल्हाधिकारी यांची प्रतिकृती असते आणि ते कार्य करतात. प्रशासकीय सेटअप मध्ये मध्यस्थ प्रत्येक विभागात काही तालुक्यांचा समावेश असतो ज्यांचा कार्यप्रदर्शन संबंधित विभागीय कार्यालयांकडून सतत केला जातो. नंदुरबार जिल्ह्यातील तीन महसूल विभाग

  • नंदुरबार
  • शहादा
  • तळोदा