Close

Shri. Pankaj Lokhande

Tahsil Office Taloda

Email : tahsil[dot]taloda[at]gmail[dot]com
Designation : Tahsildar
Phone : 02567-232367