बंद

रुग्णालये

कांतालक्ष्मि शाह आय हॉस्पिटल

४०१ ,धुळे बायपास रोड ,अरिहंत नगर ,हवेली महाराष्ट्र ४२५४१२

दूरध्वनी : 02564-261333

चिरायू चिल्ड्रेन हॉस्पिटल

१२,माणिक नगर स्टेट बँक जवळ नंदुरबार ,महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 09923103910

जैन चिल्ड्रेन & जनरल हॉस्पिटल

लोकमान्य नगर , धुळे रोड ,रेल्वे कॉलोनी ,नंदुरबार 425412

दूरध्वनी : 02564-220176

पाटील हॉस्पिटल

खोडाई माता रोड ,नंदुरबार ४२५४१२

दूरध्वनी : 09422285695

मधुरम आय हॉस्पिटल

मधुरम आय हॉस्पिटल नंदुरबार ,४२५४१२

दूरध्वनी : 07743889331

मधुरा (मातृत्व) हॉस्पिटल

मधुरा (maternity) हॉस्पिटल नंदुरबार ४२५४१२

दूरध्वनी : 02564-233344

रक्षक ऍक्सीडेन्ट हॉस्पिटल

९ब ,शिवाजी कॉलोनी स्टेट बँक जवळ शिवाजी कॉलोनी नंदुरबार ,४२५१४२

दूरध्वनी : 02564228646

श्री तुलसी क्लिनिक

बायपास रोड जिजामाता कॉलेज मागे नंदुरबार ,४२५४१२

दूरध्वनी : 02564-233444

सरकारी रुग्णालय नंदुरबार

ढुढाले शिवार नंदुरबार ४२५४१२

दूरध्वनी : 02564-210121