बंद

०१ अक्कलकुवा विधानसभा मतदार संघातील अक्कलकुवा तालुक्यातील मतदार याद्यांमध्ये मयत/कायमस्वरूपी आणि दुबार मतदारांची वगळणी करण्याची यादी नमुना न.१०

०१ अक्कलकुवा विधानसभा मतदार संघातील अक्कलकुवा तालुक्यातील मतदार याद्यांमध्ये मयत/कायमस्वरूपी आणि दुबार मतदारांची वगळणी करण्याची यादी नमुना न.१०
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
०१ अक्कलकुवा विधानसभा मतदार संघातील अक्कलकुवा तालुक्यातील मतदार याद्यांमध्ये मयत/कायमस्वरूपी आणि दुबार मतदारांची वगळणी करण्याची यादी नमुना न.१०

०१ अक्कलकुवा विधानसभा मतदार संघातील अक्कलकुवा तालुक्यातील मतदार याद्यांमध्ये मयत/कायमस्वरूपी आणि दुबार मतदारांची वगळणी करण्याची यादी नमुना न.१०

28/02/2020 05/03/2020 पहा (2 MB)