बंद

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग , नंदुरबार – अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली जवान पदावर सरळसेवेची विशेष भरतीने रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग , नंदुरबार – अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली जवान पदावर सरळसेवेची विशेष भरतीने रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग , नंदुरबार – अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली जवान पदावर सरळसेवेची विशेष भरतीने रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात 02/03/2020 10/03/2020 पहा (3 MB)