बंद

प्रारूप मतदार यादी -धडगाव -वड्फळ्या -रोषमाळ बु. सार्वत्रिक निवडणूक २०२१ सूचना

प्रारूप मतदार यादी -धडगाव -वड्फळ्या -रोषमाळ बु. सार्वत्रिक निवडणूक २०२१ सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
प्रारूप मतदार यादी -धडगाव -वड्फळ्या -रोषमाळ बु. सार्वत्रिक निवडणूक २०२१ सूचना

प्रारूप मतदार यादी -धडगाव -वड्फळ्या -रोषमाळ बु. सार्वत्रिक निवडणूक २०२१ सूचना

23/11/2021 22/12/2021 पहा (7 MB) PDF Part 02 (8 MB) सूचना (393 KB)