बंद

नंदुरबार जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समिती मधील रिक्त पदांची निवडणूक २०२१ करीता मतदार यादीचा कार्यक्रम

नंदुरबार जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समिती मधील रिक्त पदांची निवडणूक २०२१ करीता मतदार यादीचा कार्यक्रम
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नंदुरबार जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समिती मधील रिक्त पदांची निवडणूक २०२१ करीता मतदार यादीचा कार्यक्रम

नंदुरबार जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समिती मधील रिक्त पदांची निवडणूक २०२१ करीता मतदार यादीचा कार्यक्रम

05/04/2021 27/04/2021 पहा (704 KB)