बंद

नंदुरबार जिल्हा -तलाठी महाभरती २०१९ परीक्षेचा संभाव्य निवड यादी व प्रतीक्षा यादीच्या हरकतींवरील निर्णय व संभाव्य सुधारित यादी

नंदुरबार जिल्हा -तलाठी महाभरती २०१९ परीक्षेचा संभाव्य निवड यादी व प्रतीक्षा यादीच्या हरकतींवरील निर्णय व संभाव्य सुधारित यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नंदुरबार जिल्हा -तलाठी महाभरती २०१९ परीक्षेचा संभाव्य निवड यादी व प्रतीक्षा यादीच्या हरकतींवरील निर्णय व संभाव्य सुधारित यादी

नंदुरबार जिल्हा -तलाठी महाभरती २०१९ परीक्षेचा संभाव्य निवड यादी व प्रतीक्षा यादीच्या हरकतींवरील निर्णय व संभाव्य सुधारित यादी

02/07/2020 06/07/2020 पहा (1 MB) तलाठी पदभरती 19 हरकती बाबत निर्णय (3 MB)