बंद

धडगाव – वड्फळ्या – रोषमाळ बु.नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२१(सुधारित ना.मा.प्र. आरक्षण व त्यावरील रहिवाशी हरकती व सूचना मागविणे करिताची नोटीस )

धडगाव – वड्फळ्या – रोषमाळ बु.नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२१(सुधारित ना.मा.प्र. आरक्षण व त्यावरील रहिवाशी हरकती व सूचना मागविणे करिताची नोटीस )
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
धडगाव – वड्फळ्या – रोषमाळ बु.नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२१(सुधारित ना.मा.प्र. आरक्षण व त्यावरील रहिवाशी हरकती व सूचना मागविणे करिताची नोटीस )

धडगाव – वड्फळ्या – रोषमाळ बु.नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२१ (सुधारित ना.मा.प्र. आरक्षण व त्यावरील रहिवाशी हरकती व सूचना मागविणे करिताची नोटीस )

12/11/2021 13/12/2021 पहा (2 MB)