बंद

कोतवाल संवर्गातून शिपाई संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांची दि ३० -६-२०१९ अखेर अंतिम जेष्ठता यादी

कोतवाल संवर्गातून शिपाई संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांची दि ३० -६-२०१९ अखेर अंतिम जेष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कोतवाल संवर्गातून शिपाई संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांची दि ३० -६-२०१९ अखेर अंतिम जेष्ठता यादी

कोतवाल संवर्गातून शिपाई संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांची दि ३० -६-२०१९ अखेर अंतिम जेष्ठता यादी

18/02/2020 16/05/2020 पहा (5 MB)