बंद

तळोदा उपविभाग

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

तळोदा उपविभाग
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही अविष्यांत पांडा (भा.प्र.से) उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी 02567-232373 तळोदा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. गिरीश वखारे तहसीलदार तथा दंडाधिकारी tahsil[dot]taloda[at]gmail[dot]com 02567-232367 तहसील ऑफिस तळोदा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.सचिन मस्के तहसीलदार तथा दंडाधिकारी tahsil[dot]akkalkuwa[at]gmail[dot]com 02567-252226 तहसील ऑफिस अक्कलकुवा