बंद

कोव्हीड-१९ ची माहिती

कोव्हीड-१९ नंदुरबार डॅशबोर्ड

 

 तारीख 

 माहिती 

20-08-2020 गृह-विलगी करणा बद्दल सूचना  
31-07-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची  माहिती.

शंकर नगर दुधाळे  ता नंदुरबार

30-07-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची  माहिती.

श्रीजी पार्क हॉल ता हवेली ता नंदुरबार

29-07-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची  माहिती.

दहिंदुले ता नंदुरबार
कराजकुपे ता नंदुरबार
नागाई नगर मंगल मूर्ती नगर आणि जयहिंद  कोलोनी 
रघुकुल नगर नंदुरबार
साक्री नाका परिसर  नंदुरबार
तळवाडे  खु. ता नंदुरबार
तिलाली ता नंदुरबार

28-07-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची  माहिती.

खोंदामोळी  नंदुरबार
होल ता. हवेली ता नंदुरबार २
खोकरले ता नंदुरबार
न्याहाली ता नंदुरबार
वाघोदा  ता नंदुरबार

 27-07-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची  माहिती.

चित्ते नगर नंदुरबार
हरिओम नगर नंदुरबार
होळ ता. हवेली नंदुरबार
टिळक रोड महाराष्ट्र व्यायामशाळे जवळ   

 26-07-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची  माहिती.

दगडी चाळ हाट  दरवाजा  नंदुरबार

गणेश नगर दुधाळे 

किसान दादा नगर नंदुरबार

पार्ट 4 जुनी भोई गल्ली गवळीवाडा देसाईपुरा…

पटेलवाडी नंदुरबार

शिरीष मेहता रोड जयवंत चौक 

स्वराज्य नगर नंदुरबार

हिंगलाज  माता नगर नंदुरबार 

25-7-2020  नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची  माहिती.

फकीरा शिंदे नगर नंदुरबार

गांधी  नगर नंदुरबार 

शाहू नगर नंदुरबार

24-07-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची  माहिती.

अष्टे ता.नंदुरबार

देसाईपुरा भाग -4

सराफ बाजार नंदुरबार

19-07-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची  माहिती.

सोनार गल्ली नंदुरबार
घोडापीर मोहल्ला नंदुरबार भाग १
गणेश नगर नंदुरबार
गांधी नगर नंदुरबार भाग
ज्ञानदीप सोसायटी नंदुरबार भाग १

18-07-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची  माहिती.

तांबोळी गल्ली आणि तेली गल्ली नंदुरबार
पटेलवाडी नंदुरबार
माळीवाडा बिलाडी रोड नंदुरबार
लक्ष्मी नगर नंदुरबार विभाग १

17-07-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची  माहिती.

अंबिका कोलोनी नंदुरबार
चौधरी गल्ली विभाग १-२
गुरुनानक सो.नंदुरबार
मुजावर मोहल्ला नंदुरबार
मौजे. नाशिंदे ता.जि.नंदुरबार
सरोज नगर नंदुरबार

16-07-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची  माहिती.

देसाईपुरा भिलाटी
गवळीवाडा विभाग १
खंडेराव पार्क
लोकमान्य कोलोनी
मोठा माळीवाडा
गिरीविहार हौसिंग सो.
जादाबाई नगर दुधाळे ता.नंदुरबार
पटेलवाडी
सरस्वती नगर
टोकरतले ता.नंदुरबार

15-07-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची  माहिती.

भाट गल्ली विभाग २ 
पळाशी ता.नंदुरबार   
तुलसी विहार   

13-07-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची  माहिती.

भाट गल्ली 
ब्राह्मण वाडी जयवंत चौक
दत्त कॉलोनी  
देसाईपुरा विभाग ३ 
गवळीवाडा
रघुवंशी नगर खोडाई माता रोड 
वर्धमान नगर
विमल हौसिंग 

12-07-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची  माहिती.

१-आंबेडकर चौक.
२-चौधरी गल्ली.
३-देसाईपुरा धेतार्वाडी .

४-देसाईपुरा विभाग २. 
५-एकता नगर .

11-07-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची  माहिती.

१-कुंभारवाडा .

10-07-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची  माहिती.

१-बाहेरपुरा नवजीवन चौक.
२-चौधरी गल्ली. 
३-गांधीनगर .
४-मंजुळा विहार दुधाळे ता.नंदुरबार .
५-रायसिंगपुरा.
६-संजय नगर कुंभारवाडा.
७-देसाईपुरा विभाग १. 
८-परदेसिपुरा .
९-वाघेश्वरी कॉलोनी. 

08-07-2020 १ -सकाळी ९ ते सायं ७ पर्यंत वेळ वाढविण्याबाबत…

२-नंदुरबार शहरात जनता कर्फ्यू लावणेबाबत…  

07-07-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची  माहिती.

१-राजीव गांधी नगर नंदुरबार.  

२-आशीर्वाद कॉलोनी.  

३-नागाई नगर.  

४-देसाईपुरा. 

५- लहान हुडको कॉलोनी.  

06-07-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची  माहिती.

१-गुरुनानक सोसायटी.

२-एम.एल.टाऊन नंदुरबार.  

05-07-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची  माहिती.

1-बालाजी वाडा नंदुरबार.

2-जिजाऊ नगर नंदुरबार.

04-07-2020 तालुका  शहादा येथिल लॉकडाउन आदेश.  
04-07-2020 शहादा येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची माहिती.  

१-कल्पना नगर, वृंदावन नगर, श्रीकृष्ण कॉलनी.  

२-मराठा गल्ली ,आझाद चौक.  

03-07-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची  माहिती.

१-खोन्डामोळी ता.नंदुरबार.

२-देसाईपुरा  नंदुरबार.

३-रेल्वे कोलोनी नंदुरबार.

४- सरस्वती नगर नंदुरबार.  

03-07-2020  

शहादा येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची माहिती.

१-सदाशिव नगर 

28-06-2020  नंदुरबार जिल्ह्या लगत असलेल्या  प्रतिबंधात्मक क्षेत्रांची माहिती.

१-मौजे धुळवद ता.नंदुरबार  

२-साईबाबा नगर मौजे दुधाळे ता.नंदुरबार

३- मौजे तोरखेडा ता.शहादा जि.नंदुरबार

४-वृंदावन कॉलोनी नंदुरबार   

25-06-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची माहिती  

१ -सैताने गाव ता.जि. नंदुरबार  

२-ज्ञानदीप सोसायटी 

३-घोडापीर मोहल्ला

४-पायल नगर   

24-06-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची माहिती  

१-आशिर्वाद कोलोनी 

२-भोणे गाव 

23-06-2020  नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची माहिती 

१ -गिरीविहार कॉलोनी 

२-सिद्धी विनायक चौक  

22-06-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची माहिती

१-शंकर हरी नगर दुधाळे 

२-जय झुलेलाल नगर 

22-06-2020 शहादा येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची माहिती (गणेश नगर ,शनी मंदिर परिसर ,भरत नगर ).
17-06-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची माहिती. (साक्रीनाका परिसर ).
17-06-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची माहिती.(जोगेश्वरी नगर मौजे. दुधाळे ). 
15-06-2020 विनापरवाना जिल्ह्यात प्रवेश केल्यास व्यक्ती विरुद्ध फिर्याद दाखल करण्या बाबत.
15-06-2020 नंदुरबार शहरबंदी ची आदेश.
15-06-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची माहिती (मन्यार मोहल्ला ).
15-06-2020 नंदुरबार येथिल प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची माहिती (PWD  कार्यालय परिसर ).
14-06-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची माहिती (राजीव गांधी नगर ).
11-06-2020  नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची माहिती (रनाळा ता. नंदुरबार ).
09-06-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची  माहिती (जामा मशीद परिसर ).
01-06-2020 नंदुरबार जिल्हा – लॉकडाऊन  नवीन आदेश.
31-05-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची माहिती (नागाई नगर) ).  
29-05-2020 तालुका  शहादा येथील प्रभाग क्र.०३,०४ येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची माहिती.  
29-05-2020 मौजे.हिंगीनि ता.शहादा येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची माहिती. 
22-05-2020 नंदुरबार येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची माहिती (जुनी भोई गल्ली ).
21-05-2020 मौजे.रजाळे येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची माहिती .
19-05-2020 नंदुरबार जिल्हा – दि.22-05-2020 रोजी पासुन अंमलात येणारा आदेश.
15-05-2020 बामखेडा तालुका शहादा येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्र ची माहिती.  
08-05-2020 अहिल्याबाई चौक येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची माहिती.
08-05-2020 मौजे आष्टे येथील  प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची माहिती.  
08-05-2020 मौजे नटावद येथील प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची माहिती.  
05-05-2020 लॉकडाऊनमध्ये वेळ  संबंधित माहिती.
01-05-2020 लॉकडाउन  ची तारीख दि.१५-०५-२०२० पर्यंत वाढविण्याची माहिती.
27-04-2020 दंडात्मक कार्यवाही ची माहिती – थुंकल्याबद्दल / मास्क चा  वापर न केल्यावर / सामाजिक अंतराचे अनुसरण न करणे या सर्व. 
23-04-2020 नंदुरबार जिल्हा – नंदुरबार तहसील येथील व्यवस्थापन कक्षाची माहिती.   
22-04-2020 अक्कलकुवा तालुका – माहिती अधिकार्याचा संपर्क तपशील. 
22-04-2020 अक्कलकुवा तालुका – अक्कलकुवा तालुका लॉकडाऊनचे आदेश.
22-04-2020  अक्कलकुवा तालुका – अक्कलकुवा येथील प्रतिबंधित क्षेत्राची माहिती.  
22-04-2020  तालुका शहादा – शहादा वार्ड क्र.०७ ची प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची माहिती .
21-04-2020  नंदुरबार जिल्हा – लॉकडाउन च्या नियमाचे सुधारीत आदेश.
18-04-2020 नंदुरबार जिल्हा – कोरोना (कोविड १९ ) विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नंदुरबार नगर परिषद मधील वार्ड क्र. १० च्या प्रतिबंधात्मक क्षेत्राची माहिती.
31-03-2020 नंदुरबार जिल्हा – आवश्यक सेवा पास माहिती .
31-03-2020 नंदुरबार जिल्हा – जिल्हास्तरिय करोना (कोविड-१९ ) व्यवस्थापन कक्ष माहिती.
31-03-2020 नंदुरबार जिल्हा – जिल्ह्यातील रुग्णालयांची माहिती.
विभागाचे नाव      संपर्क क्र. 
नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालय नियंत्रण कक्ष 02564-210006  / 210123 / 210234 / 210345
पोलीस चौकी 02564 222200 / 100
रुग्णवाहिका 108
नंदुरबार सिव्हिल हॉस्पिटल 02564 210122 , 02564 210135
नंदुरबार तहसील नियंत्रण कक्ष 02564 232269

 

महत्वपूर्ण लिंक..